Новини RSS канал

Види посвідчення перекладів

12.01.2012
Прев'ю-зображення

Кожен письмовий переклад можна посвідчити нотаріально або за допомогою печатки бюро перекладів.

Нотаріальне посвідчення перекладу й документів

Сама процедура перекладу й нотаріального посвідчення документа виконується перекладачем, кваліфікація якого підтверджена відповідним документом. Підпис перекладача документа засвідчується нотаріусом як справжня згідно із Законом України «Про нотаріат».

Для документів, які видані за межами України, необхідний нотаріальний переклад — завдяки такому перекладу документ стає дійсним на всій території України. Особливістю нотаріального перекладу є те, що він дослівно відображає оригінал документа. Якщо документ був виданий на території України й треба, щоб документ був пред’явлений за рубежем, то необхідно зробити апостилювання й консульську легалізацію.

Посвідчення нотаріального документа завжди виконується в присутності й за участі фахівця, який виконав переклад. До нотаріального перекладу додається оригінал документа, з якого робився переклад.

Бюро перекладів Yepanoff надає наступні послуги по нотаріальному посвідченню перекладів документа:

  1. Нотаріальне посвідчення правильності перекладу, а також його копії
  2. Нотаріальне посвідчення правильності фотокопії
  3. Присутність перекладача в нотаріальній конторі

Вимоги бюро перекладів до документів під нотаріальне посвідчення

  1. Для перекладу під нотаріальне посвідчення надаються оригінальні документи або їх нотаріально засвідчені копії.
  2. Документи іноземного походження, що мають корпоративний характер (статути, установчі договори, доручення, контракти й т.п.) засвідчують за умови наявності апостилю або легалізуючого напису консульського відділу посольства відповідної країни в Україні.
  3. Усі документи мають бути належним чином оформлені: мати всі необхідні підписи, печатки, проставлені дати.
  4. Документ не повинен містити виправлень і пошкоджень.

Посвідчення печаткою бюро перекладів

Нотаріальний переклад здійснюється тільки тих документів, які повністю відповідають вимогам законодавства України. Документ, який не відповідає вимогам законодавства, може бути посвідчений за допомогою печатки бюро перекладів, однак він не матиме такої ж юридичної чинності, що й нотаріальний переклад.

Посвідчення документа за допомогою печатки означає, що послуги були надані фахівцем і відповідають усім вимогам точності перекладу, а також специфіці документа.

При посвідченні перекладу печаткою бюро перекладів документ скріплюється відповідною печаткою бюро перекладів і підписом перекладача, який виконав переклад. Печатка ставитися на кожній сторінці й обов’язково на останній, підпис ставитися тільки на останній сторінці.

Посвідчення перекладу печаткою – послуга, яка надається на прохання замовника.